NPC
:

NightClub (Blackbird)

25
RudolfHess #
, , . . =)

)
RudolfHess #
, , . . =)

RudolfHess #
, , . . =)

. )
LUDAEDICHEG #
...

, , . . =)
RudolfHess #
, . . , . . =)
. . , =) -)

...
LUDAEDICHEG #
)

, . . , . . =)
. . , =) -)
RudolfHess #
! -) -) . =) -) -)

)
LUDAEDICHEG #

! -) -) . =) -) -) , =)
RudolfHess #
! =) !

LUDAEDICHEG #
? ?

! =) !
3
trolling111lvl #
? !

? ?
3
? !
9
,


,
:
, ;
,
,
,
,


********* ********** ********** ********* *********

,

;
, .
;
, .

********* ********** ********** ********* *********
: ,
;
,
, , .
vk236338044 #
, ,! , "" !

LUDAEDICHEG #

, ,! , "" !
vk236338044 #
" , 25 +... !
, !

vk236338044 #
" , 25 +... !
, !

rukiVboki #
. .

, ! , - , !
:
?