NPC
:

NightClub (Blackbird)

25
2
RudolfHess #
, , . . =)

)
2
RudolfHess #
, , . . =)

2
RudolfHess #
, , . . =)

. )
2
LUDAEDICHEG #
...

, , . . =)
2
RudolfHess #
, . . , . . =)
. . , =) -)

...
2
LUDAEDICHEG #
)

, . . , . . =)
. . , =) -)
2
RudolfHess #
! -) -) . =) -) -)

)
2
LUDAEDICHEG #

! -) -) . =) -) -) , =)
2
RudolfHess #
! =) !

2
LUDAEDICHEG #
? ?

! =) !
3
trolling111lvl #
? !

? ?
3
? !
11
,


,
:
, ;
,
,
,
,


********* ********** ********** ********* *********

,

;
, .
;
, .

********* ********** ********** ********* *********
: ,
;
,
, , .
vk236338044 #
, ,! , "" !

LUDAEDICHEG #

, ,! , "" !
vk236338044 #
" , 25 +... !
, !

vk236338044 #
" , 25 +... !
, !

rukiVboki #
. .

, ! , - , !
:
?