NPC
:

NightClub (Blackbird)

23
9
RudolfHess #
, , . . =)

)
9
RudolfHess #
, , . . =)

9
RudolfHess #
, , . . =)

. )
9
RudolfHess #
, . . , . . =)
. . , =) -)

...
9
RudolfHess #
! -) -) . =) -) -)

)
9
LUDAEDICHEG #

! -) -) . =) -) -) , =)
9
RudolfHess #
! =) !

9
LUDAEDICHEG #
? ?

! =) !
9
trolling111lvl #
? !

? ?
9
? !
,


,
:
, ;
,
,
,
,


********* ********** ********** ********* *********

,

;
, .
;
, .

********* ********** ********** ********* *********
: ,
;
,
, , .
2
vk236338044 #
, ,! , "" !

2
LUDAEDICHEG #

, ,! , "" !
2
vk236338044 #
" , 25 +... !
, !

2
vk236338044 #
" , 25 +... !
, !

2
rukiVboki #
. .

, ! , - , !
2
:
2
?
2
vk236338044 #
" , 25 +... !
, !

. .
2
" , 25 +... !
, !